Mann ansatt i Grønn jobbvei

Om oss

Grønn Jobbvei er en mobilitetsordninger for bedrifter og offentlige virksomheter i Buskerudbyen. Målet er at flere skal reise grønt. Det betyr å få flere til å velge sykkel, gange og kollektiv når de skal foreta sine reiser. Alle arbeidsplasser i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg kan delta i ordningen. Sammen kan vi gjøre Buskerudbyen til et enda bedre sted å bo og arbeide.

 

Grønn Jobbvei er bærekraftsarbeid i praksis, og berører alle 3 dimensjoner ved bærekraft: miljø, økonomi og sosiale forhold. For å skape en mer bærekraftig framtid, må vi alle sammen endre noen av vanene våre. En av de viktigste vanene vi kan klare å endre raskt, er hvordan vi reiser. Antall biler på veien i Buskerudbyen skal ikke øke, selv om vi stadig blir flere mennesker. Dette kalles nullvekstmålet. For å nå det må flere reise kollektivt, sykle eller gå. Dette krever en felles innsats!

 

De aller fleste forflytter som til og fra jobb, og arbeidsreiser står for en stor del av vår totale mobilitet. Det er «ikke bare-bare» å endre gamle vaner. Grønn Jobbveis tilnærming er at motivasjon og positive tiltak er veien å gå (i dobbel forstand!).

 

Grønn Jobbvei tilrettelegger alle tiltak gjennom arbeidsgiver. Dette er hensiktsmessig med tanke på logistikk og gjennomføring, i tillegg til at kollegaer ofte har gode forutsetninger for å motivere og engasjere hverandre. Ansatte i Grønn Jobbvei-bedrifter får flere gunstige tilbud, som skal gjøre et attraktivt, rimelig og enkelt å reise grønt.

 

Grønn Jobbvei er i regi av Buskerudbyen og driftes av INSPIRIA science center.

Bli medlem

MER INFORMASJON
Kontakt: Trond Solem

E-post: trond@buskerudbyen.no
Telefon: 900 33 710

Buskerudbyen logo
Inspiria science center logo