Mann med sykkelhjelm sykler til jobb
Bli medlem

MER INFORMASJON
Kontakt prosjektleder: Kamyar Ahmadi

E-post: kamyar.ahmadi@inspiria.no
Telefon: 469 11 690

Bedre for helsa – bedre for byen

Grønn jobbvei er en gavepakke til lokale bedrifter som skal gjøre det enklere for de ansatte å sykle, gå eller reise kollektivt til jobb.

Flere bedrifter i Buskerudbyen har allerede tilgang til en rekke reisevanefordeler gjennom den grønne mobilitetsordningen Grønn jobbvei.
Flere kan det bli! Målet er å motivere flest mulig til å sykle, gå eller reise kollektivt til jobb, og tilbudet tilpasses etter deres ønsker og behov på arbeidsplassen. 

Når du og kollegaene dine velger å "reise grønt" gir dette flere gevinster:

  • Du får bedre helse
  • Du trives bedre
  • Det blir renere luft av at flest mulig velger "grønne" reisemåter
  • Bymiljøet blir bedre, med mindre kø i rushen, mindre støy og mindre luftforurensning i tettbygde strøk

Sammen skaper vi endring - og en bedre fremtid

Grønn jobbvei


- for bedrifter i Buskerudbyen

Grønn jobbvei er Buskerudbyens nye satsning for bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker å fokusere grønt. vi ønsker at flere skal gå, sykle og kjøre kollektivt.


Buskerudbyen logo