Stort engasjement for å endre reisevaner på Lier videregående skole

Teamet i mobilitetsordningen Grønn Jobbvei er stadig ute for å motivere flere til å reise litt grønnere i hverdagen.

I høst fikk Lier videregående skole besøk, og de ansatte på skolen kunne se tilbake på en motiverende og innholdsrik dag i solskinnet.

– De ansatte ved skolen er nok som befolkningen flest, men i det siste opplever jeg en økt interesse for dette med sykling. Jeg liker godt at Grønn Jobbvei tilrettelegger og tilbyr gulrot fremfor pisk, sier avdelingsleder på Lier videregående skole, Jacob Vik.

Han er kontaktperson for Grønn Jobbvei og ansatt på skolen i Lier. Skolen ble medlem i Grønn Jobbvei i november 2021, og siden har Vik og kollegene arbeidet med å endre reisevanene til og fra jobb.

Under besøket presenterte Grønn Jobbvei den årlige reisevaneundersøkelsen, og svarene som de ansatte på skolen hadde gitt. Teamet i Grønn Jobbvei snakket også om hvordan man kan motivere for at flere velger andre reisemuligheter enn bil i jobb og fritid.

Senere fikk alle prøve både elsykkel og elsparkesykkel ute i skolegården, og tilbakemeldingene fra lærerne var krystallklare etter besøket:

– Dette har vært en «boost» i hverdagen!