Grønn Jobbvei møter lokalt næringsliv i Buskerudbyen

Denne uken har Grønn Jobbvei-teamet besøkt Næringsforeningen i Drammensregionen sin konferanse Innsikt 2022. 

Grønn Jobbvei ble invitert av Buskerudbyen for å snakke om grønn mobilitet. Buskerudbyen står bak Grønn Jobbvei, og et av hovedmålene med ordningen er nettopp å jobbe enda tettere med næringslivet i regionen.
Buskerudbyens nye daglig leder, Alberte Ruud, var på plass for å svare på spørsmål om ordningen og samarbeidet. Kamyar Ahmadi forteller om Grønn Jobbvei - Buskerudbyens nye tilbud til bedrifter i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg.
Det ble mange gode møter med lokalt næringsliv på Buskerudbyens stand på Innsikt 2022 i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen.