Grønn Jobbvei har fått med stor aktør på laget

BDO Buskerud hjelper andre bedrifter med å realisere sine bærekrafts mål. Nå har selskapet inngått en avtale med Grønn Jobbvei for å kunne realisere egne ambisiøse mål.

Onsdag denne uken ble satsingen presentert for de ansatte i Drammen. Sammen med Grønn Jobbvei skal BDO Buskerud tilrettelegge for at ansatte kan reise grønnere i hverdagen.

– Som en del av vår bærekraftstrategi og med engasjement fra alle ansatte, så har vi ønske om å endre våre reisevaner fra og i jobb. Grønn Jobbvei var derfor et ypperlig engasjement for dette. I tillegg er det positivt at det er et samarbeid med Buskerudbyen, forteller Marthe Bjørgan Hjelmås i BDO.

BDO Norge har nærmere 70 kontorer og over 1.800 ansatte landet rundt. Selskapet har i flere år spesialisert seg innenfor regnskapsføring, internasjonal rådgivning og revisjon. BDO har lenge jobbet for å sette mer søkelys på bærekraft, og har blant annet også et samarbeid med Redd Barna for å ta ut engasjement i handling.

Kamyar Ahmadi er prosjektleder for Grønn Jobbvei, som er Buskerudbyens nye satsing rettet mot lokalt næringsliv for å få flere til å reise grønnere til og fra jobb. Han gleder seg over at en så stor aktør ønsker å inngå et samarbeid, og tror dette kan legge til rette for at flere følger etter i fremtiden.

– BDO har bredt nettverk og jobber med bærekraft på mange fronter. I tillegg til å hjelpe andre, ønsker de nå å gjøre  mer i eget hus. Ved å delta i Grønn Jobbvei legger bedriften til rette for at deres ansatte skal kunne reise grønnere til og fra jobb. De går frem som et godt eksempel for sine ansatte og sine samarbeidspartnere ellers, forteller Ahmadi.

Grønn Jobbvei ble lansert tilbake i mars 2022, og allerede har flere arbeidsplasser i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg meldt seg inn i miljøprosjektet. Prosjektlederen er glad for at stadig flere ønsker å reise grønnere.

– Vi skal fortsette å ta vare på de vi allerede har med i ordningen, for de begynner det å bli mange av nå. Men vi ønsker samtidig å øke medlemsmassen.

Hvorfor skal bedrifter melde seg inn? 

– Deltagelse i Grønn Jobbvei vil gi bedre helse og trivsel blant de ansatte, lavere klimaavtrykk for bedriften, bedre bymiljø med mindre kø, støy og luftforurensning, ansatte får gode rabatter på elsykler og elsparkesykler og en egen spesialtilpasset aktivitetsplan for hver bedrift, sier Ahmadi.