Ansatte i Drammen kommune fikk en innføring i grønne reisevaner

Siden oppstart har Grønn Jobbvei fått gode tilbakemeldinger fra lokalt næringsliv, og flere bedrifter har allerede meldt seg inn som medlem.

Nå har også avdelingen for Samferdsel, Vei og Parkforvaltning i Drammen kommune blitt med på Grønn Jobbvei.

– Det er gledelig at vi mottar så mye interesse blant næringslivet i Buskerud. Vi får stadig flere henvendelser fra bedrifter som ønsker å melde seg inn, eller som ønsker å høre mer om Grønn Jobbvei. Det er motiverende for at vi skal fortsette arbeidet vårt, forteller prosjektleder for Grønn Jobbvei, Kamyar Ahmadi.

Flere titalls ansatte hadde møtt opp i Drammen sentrum for å høre mer på hvordan man kan tilrettelegge for grønnere reiseveier for ansatte i kommunen. Her fikk man prøve elsparkesykkel og elsykkel, mens man fikk en bedre innføring i reisevanefordeler ansatte får ved å være medlem i Grønn Jobbvei.

– Drammen kommune er en stor arbeidsplass. Nå håper vi at flere gjør som samferdselsavdelingen og melder seg inn, smiler prosjektlederen.